Přidat nový inzerát

Pravidla pro přidávání inzerátů:

  • Je zakázáno vkládat inzeráty v rozporu se zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru.
  • je možné vložit jen jeden identický inzerát jednou týdně
  • psát stručně k věci
  • nepoužívat otazníky, vykřičníky
  • u nabídek se podepsat celým jménem a příjmením nebo názvem právnické osoby
  • používat diakritiku (háčky a čárky, interpunkci)
  • nepsat celá slova VELKÝMI PÍSMENY
  • kontaktní údaje do textu inzerátu nepatří (dejte je do samostatných políček pro to určených)
Inzeráty se zobrazují okamžitě, ale jsou zpětně schvalovány. Pokud inzerát nesplňuje některou z těchto podmínek, JE smazán. Při opakovaném nesplnění podmínek dodávání inzerátů může být uživateli zablokován přístup. Na zveřejnění inzerátu není nárok.

Upozornění:

Opakované vkládání identických inzerátů je porušením pravidel tohoto portálu a povede k vymazání všech těchto inzerátů. Pokud máte zájem, aby Váš inzerát byl trvale na první stránce, využijte Topování.
Popis Inzerátu
Ověření
Zadavatel inzerátu souhlasí se zpracováním a zveřejněním jím zadaných údajů a uděluje souhlas s případným marketingovým kontaktem. Autor inzerátu nese plnou odpovědnost za svůj inzerát, administrátor webu si vyhrazuje právo inzerát částečně upravit nebo smazat.